Taxaties


Onze taxateurs zijn ingeschreven bij het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs NRVT en in het register bij de Stichting VastgoedCert als registertaxateur voor woningen en/of bedrijfmatig vastgoed kamer BV Bedrijfsmatig Vastgoed. 

WOZ

Jaarlijks ontvangt u een aanslag voor onroerende zaakbelasting (OZB) in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Alle eigenaren van bedrijfspanden en ook de gebruikers van bedrijfsmatig onroerend goed krijgen te maken met deze belastingaanslag. Bent u het niet eens met de op basis van de WOZ getaxeerde waarde? U kunt onze gecertificeerde taxateurs raadplegen en een rapport ter onderbouwing van het bezwaarschrift bij de gemeente laten opmaken en indien gewenst het bezwaar en beroep voor u laten instellen.

Wilt u een taxatieopdracht verstrekken? Vraag een offerte op via één van onze medewerkers.

T: (010) 207 22 72
E: bedrijfsmakelaars@zomerhofmuys.nl